పెద్దమ్మ కోరిక 47

By | January 18, 2021
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 47 కీర్తి : మేము కాదమ్మా .......... ఎందుకో అన్నయ్యనే కొట్టుకున్నారు . ఎందుకు కొట్టుకున్నారో మాకూ తెలియదు . దేవత : ఎందుకో నాకు తెలుసు నా బంగారు తల్లీ .......... అని ముసిముసినవ్వులు వినిపించాయి .కీర్తి : అమ్మా ........ మీకు అర్థమైతే మాకు ok ok . పెద్దమ్మ స్పృహలోకి వచ్చాక కాల్ చేస్తాము - మేము సాయంత్రం వరకూ ఇక్కడే ఉండాలి .దేవత : లవ్ యు తల్లీ ........... సాయంత్రం వరకూ కాదు , ఎప్పుడైనా రండి మీరు మీ అన్నయ్యతో ఉండటమే నాకు ఆనందం . ఉంటాను మహేష్ గారూ

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *