పెద్దమ్మ కోరిక 171

By | November 5, 2022
telugu sex stories xossipi పెద్దమ్మ కోరిక 171 అలారం చప్పుడుకు దేవత లేచారు . బామ్మా ...... త్వరగా టిఫిన్ రెడీ చెయ్యి చెల్లి దగ్గరకువెళ్లి స్కూల్ కు వెళ్లాలికదా ....... , నాకు తెలిసి తన అక్కయ్య దగ్గరికి వెళ్లడం కోసం ఈ పాటికే రెడీ అయిపోయి ఉంటాడు బుజ్జిహీరో అంటూ నిద్రమత్తుతోనే బాత్రూం లోకి వెళ్లారు . అలారం చప్పుడు దేవతకు ఇరువైపులా పడుకున్న ఇద్దరమూ లేచి భయంభయంగా నవ్వుకున్నాము . లేచి , ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చేస్తాను బామ్మా అని ముద్దుపెట్టి పరుగుతీసాను . కాలకృత్యాలు తీర్చుకుని స్నానం చేసి స్కూల్ డ్రెస్ లోకి మారే లోపు డోర్ బయట టిఫిన్ రెడీగా ఉంది - తినేసి బయటకువచ్చాను - మురళి ఇంకా అప్పుడు బ్రష్ చేస్తుండటం చూసి , మురళి సర్ స్కూల్ కు వెళ్లి ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి అనిచెప్పేసి , వెనుతిరిగిచూడకుండా నవ్వుకుంటూ అంతే పరుగుతో దేవత ఇంటికి చేరుకున్నాను . దేవత కూడా రెడీ అయ్యి బయటకు రావడం చూసి మెయిన్ గేట్ నుండి వస్తున్నట్లు అటువైపుకు చేరి వచ్చాను . దేవత : బామ్మా ...... మన కాదు కాదు మా బుజ్జిహీరో వచ్చేశాడు . మీ బుజ్జిహీరో గురించి చెబుతావు కానీ చూయించనేలేదు అంటూ బుగ్గలను రుద్దుకుంటున్నారు . ఏంటి మేడం బుగ్గలు రుద్దుకుంటున్నారు అని తెలిసే అడిగాను . దేవత : బామ్మనే కందిపోయేలా గిల్లేసింది - బాగా నొప్పివేస్తుంది స్స్స్ స్స్స్ ...... ఇప్పుడు తెలిసిందా మేడం గారూ ...... ఎంత నొప్పివేస్తుందో కానీ మా మేడం గిల్లితే నాకైతే హాయిగా ఉంది . దేవత : అవునా అవునా అంటూ మళ్లీ గిల్లేసారు . స్స్స్ ....... మొదలెట్టేశారా ..... ? , మీకు కూడా మళ్లీ రేపు మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది లేండి అని నవ్వుకున్నాను . అంతలో బస్ హార్న్ వినిపించడంతో , బామ్మా ...... లంచ్ అని అడిగారు దేవత . బామ్మ : exam కదా ఆకలికాదులే బుజ్జితల్లీ ...... వెళ్ళండి వెళ్ళండి అని నావైపు కన్ను కొట్టారు . నాకు కూడా ఏమీ అర్థం కాలేదు . బస్సు ..... బస్టాప్ వైపుకు వస్తున్నట్లు సౌండ్ పెరుగుతూ రావడం - నెక్స్ట్ బస్ మళ్లీ అర గంటకు కానీ రాదని తెలిసి బామ్మకు బై బై చెప్పేసి వడివడిగా బయటకువచ్చాము . బస్టాప్ దాటి వెళ్లిపోతున్న బస్సు దగ్గరికి పరుగుతీసి స్టాప్ స్టాప్ అంటూ కొట్టిమరీ ఆపి , చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న దేవతతోపాటు ఎక్కాను . దేవత ఖాళీ

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *