పెద్దమ్మ కోరిక 240

By | November 20, 2023
telugu sex stories xossipi పెద్దమ్మ కోరిక 240 బామ్మల గది తలుపు తెరిచి ఉండటం చూసి , సౌండ్ చెయ్యకుండా వెళ్ళాను , లోపలచూస్తే బామ్మలు - అక్కయ్య ...... చెల్లెళ్లను - తమ్ముడిని పడుకోబెట్టి జోకొడుతూనే ఎవరికోసమో ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది . అక్కయ్యా అక్కయ్యా ..... అంటూ పరుగునవెళ్లి కూర్చుని గుండెలపైకి చేరాను - ష్ ష్ ష్ ...... చెల్లెళ్లు నిద్రపోతున్నారుకదా అంటూ లెంపలేసుకున్నాను . అక్కయ్య : చెల్లెళ్లంటే ప్రాణం మా బుజ్జిదేవుడికి అంటూ ప్రాణంలా కౌగిలించుకుని , నా పరిస్థితిని చూసి చిలిపిదనంతో నవ్వుకుంటున్నారు బామ్మతోపాటు ..... అక్కయ్యా ...... ఏంటి ఇంకా నిద్రపోలేదు . అక్కయ్య : మా ముద్దుల హీరో తప్పకుండా వస్తాడని తెలిసి వెయిట్ చేస్తున్నాము అంటూ బుగ్గలను అందుకుని నుదుటిపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టి , నవ్వుతున్నారు . బామ్మకూడా నవ్వుతూనే ...... ఏమైంది

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *