పెద్దమ్మ కోరిక 95

By | July 17, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 95 చెల్లెమ్మలు : అన్నయ్యా .......... అంత ప్రేమతో అక్కయ్యను చూడకండి , పాపం తట్టుకోలేరు - అక్కయ్యా ......... మీరుకూడా అన్నయ్యను కొరుక్కుని తినేలా చూస్తున్నారు . రాత్రంతా ఒకరి కౌగిలిలో ఒక్కటిగా ఉండే ఉంటారు - మాకోసం ఈ కొద్దిసేపు please please .......... అని దేవత బుగ్గలపై ముద్దులుపెట్టారు . ఇద్దరమూ ముసిముసినవ్వులు నవ్వుకుని లవ్ యు చెల్లెమ్మలూ .......... , నా దేవతను ఒక్క క్షణమైనా చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను - మీకోసం కేవలం మా ప్రియమైన చెల్లెమ్మల కోసం ఇంత దూరంలో కూర్చున్నాను . చెల్లెమ్మలు : మా అక్కయ్య పరిస్థితి కూడా సేమ్ టు సేమ్ , దేవుడు దేవతలను .......... వేరుచేసిన పాపం మాకు వద్దు అని సంతోషంతో చెప్పారు . దేవత : లవ్ యు చెల్లెమ్మలూ .......... అని నావైపు కన్నుకొట్టి ,

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *