ప్రేమ పగ పోరాటం 174

By | July 10, 2021
telugu sex stories xossipi ప్రేమ పగ పోరాటం 174 మీరు ఫాతిమా వాళ్ళ అమ్మ ముంతాజ్ కదా. ఆదివినగానే తను భోరున ఏడుస్తూ అవును అని తల ఊపింది. *రజియా తనకి కొద్దిగా నీళ్ళు ఇవ్వు. అలాగే నాక్కూడా ఇచ్చి అందరికీ టీ పెట్టు. రాజియ-ఇద్దర్కి నీళ్ళు ఇచ్చి. టీ పెట్టడానికి వెళ్ళింది. తను నీళ్ళు తాగిన తరువాత స్తిమిత పడింది. *ఇప్పుడు చెప్పండి. నేన్ను మీ ఇంటికి రావద్దని, మీరు మా ఇంటికి వచ్చారు అంటే ఏదో జరిగింది. అది వినగానే తను వచ్చి నా కాళ్లని పట్టుకో బోతే పట్టుకుని పైకి లేపి  మీరు పెద్దవాళ్ళు ఇలాంటివి చేయకూడదు. ముంతాజ్-దేవుడు లాంటి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *