శృంగార రాణి 184

By | June 29, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 184 మజ్జిగా అన్నంలోకి వొచ్చెయ్యడంతో మళ్ళీ లేచి వంటగదిలోకి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు గనక గౌరి ఈసారి కొద్దిగా గోడకి జార్లపడి తన రెండుకాళ్ళనీ మంచెం మీద జాపుకుని కూర్చుని శంకరం నోట్లో అన్నం ముద్దలుపెడుతూ తానుకూడా అన్నం తింటుంటే.. గౌరి కాళ్ళమీద చీర ఇంచుమించు మోకాళ్ళవరకూ పైకి లేచిపోవడంతో.. శంకరం తనచేతిని గౌరి కాళ్ళమీదవేసి నున్నని గౌరి కాళ్ళ నునుపుదనాన్ని మృదుత్వాన్నీ చూసి ఆశ్చర్యపోతూ తన చేతిని అలా పైపైకి జరుపుతూ ముందుకి వాలి గౌరీ కాలిపిక్కలమీద ముద్దులుపెట్టెప్పటికీ.. గౌరీ తుళ్లిపడుతూ.. శంకరం వీపుమీద దబదబా ఓ నాలుగుదెబ్బలు వేసింది.. ఐనాకానీ శంకరం అదేమీ పట్టించుకోకుండా .. తన చేతిని గౌరి చీరలోపలి తొడలమీదకి అక్కడనించీ అలా అలా పైకి జరుపుతూ గౌరి పూకుమీద చెయ్యవేసేడు.. గౌరి.. ఆహ్.. శంకరం ఏంచేస్తునావు అని శంకరాన్ని ఆపేలోపులోనే శంకరం గౌరి వొంటిమీది చీరని గౌరి నడుంవరకూ లేపేసి.. ఆక్షణంవరకూ.. శంకరం ఎప్పుడూ ఆడదాని పూకుని అంతదగ్గరగా చూసి వుండకపోవడం వలన.. పది పదిహేనురోజుల క్రితం గౌరి అక్కడి బొచ్చుని సుబ్బరం చేయ్యడంవలన.. ఈ పది పదిపదిహేనురోజుల్లో చిన్నగా మొలిచిన మొలకలమధ్య తెల్లని ముదురుపూరెమ్మల మధ్య నూనిదీపంలా వెలిగిపోతున్నదీపంలా కనిపిస్తున్న గౌరి ఆడతనాన్ని.. గౌరి పూకు అందాలని రెప్పవెయ్యడం

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *