శృంగార రాణి 189

By | July 4, 2020
naa telugu sex stories శృంగార రాణి 189 చెకచెకా తన వొంటిమీది బట్టలు విప్పేసుకుని నగ్నంగా ఐపోయి.. తన కళ్ళేదురుగా నగ్నంగా తొడలువిడదీసి పడుకున్న గౌరిని అందాలని చూస్తూ.. ఆహా.. అందం అంటే నీదేనే.. ఎంతకసెక్కించేస్తున్నావే.. రెండు సంవత్సరాలుగా ఎదురుచూస్తున్నానే.. నిన్ను ఎలా దొరకబుచ్చుకోవాలా అని.. ఇన్నాళ్ళకి నా కోరిక తీరబోతున్నాదే అంటూ నగ్నంగా వున్న గౌరి మీదకి నిలువునా వాలిపోతూ గౌరి నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకోవడం మొదలెట్టేడు సింహాచెలం.. వూహించని హటాత్పరిణామానికి శంకరం హతాసుడయ్యేడు.. తనప్రాణానికి ప్రాణమైన గౌరి నగ్నశరీరాన్ని సింహాచెలం అలా ఆక్రమించుకోవడం చూసి తట్టుకోలేక గట్టిగా సింహాచెలం మీద అరుస్తూ తనకాళ్ళూ చేతులూ కదలలేనివిధంగా కట్టిపడేసి వుండడంతొ ఏమీచెయ్యలేని నిస్సహాయస్తితిలో శంకరం కళ్లవెంట నీళ్ళు జల జలా రాలిపోతుండగా.. ఆవిడని ఏమీ చెయ్యకు సింహాచెలం.. నీకు దణ్ణం పెడతాను ఆవిడని ఏమీ చెయ్యకు.. దయచేసి ఆవిడని వొదిఎలెయ్.. నీకు పుణ్యం వుంటుంది.. అని గొంతునరాలు తెగిపోయేలా శంకరం అరుస్తుంటే.. సింహాచెలం అదేమీ పట్టనట్లుగా గౌరి కళ్ళలోకి చూస్తూ.. వాడిని నోరుమూసుకుని వుండమని చెప్పు గౌరి.. ఇంకొక్కసారి వాడినోటినించీ శబ్దం వొస్తే మిగిలివున్న నీచీర కొంగుని వాడిమెడకి ముడేసి బిగించేసి వాడిని చంపేస్తాను.. గౌరికీ.. రంకుప్రియుడు శంకరానికీ మధ్య గొడవ వొచ్చి ప్రియుడిని మెడకి చీరబిగించి చెంపేసిన ప్రియురాలు అని రేపు వూరంతా చెప్పుకుంటే నీపరువే పోతుంది.. ఏమంటావు అన్నాడు ఎంతో

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *