శృంగార రాణి 192

By | July 8, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 192 పూకునిండుగా నిండిపోయి బిర్రుగా యోనిమడతల్లో కదులుతున్న సింహాచెలం మొడ్డ వాటంగా గౌరి యోనిలోతుల్లో బలంగా బరాటాదెబ్బలేస్తుంటే.. బలంగా పూకులోపడుతున్న మొడ్డపోట్లని మత్తుగా ఆస్వాదిస్తూ.. గౌరి ఆహ్.. మ్మ్మ్.. ఆహ్.. అంటూ.. మత్తు మత్తుగా గుణుస్తూ సింహాచెలంతో దెగించుకుంటుంటే..  గౌరి యోనిగొడలు బలంగా తమని వొరుసుకుంటూ.. తమలోతుల్లో నిక్షిప్తమైన కామనాడులన్నింటినీ వొత్తుకుంతూ వొరుసుకుంతూ జోరుజోరుగా కదులుతూ సింహాచెలం మొడ్డ అందిస్తున్న కామసుఖానికి కరిగినీరైపోతూ.. సింహాచెలం మొడ్డని తమకామరసాలతో అభిషేకిస్తూ.. ఆ కామరసాలు బొట్లు బొట్లుగా గౌరి పూకులోనించీ కారుతూ గౌరి గుద్దబొక్కని తడుపుతూ అలా అలా కిందకి జారి బొట్లు బొట్లుగా పక్కమీదకి చుక్కలు చుక్కలుగా పడుతూ.. పక్కని తడిపేస్తుంటే.. గౌరిపూకులో జోరుగా కదులుతున్న సింహాచెలం మొడ్డ..  విసురుగా గౌరి పూకులోతుల్లోకంటా దిగబడిపోయేటప్పుడు.. సింహాచెలం మెత్త.. గౌరి పూదిమ్మని బలంగా గుద్దుకుంటుంటే.. సింహాచెలం తన మొడ్డని గౌరి పూకులోదిగేసిన వేగానికి.. సింహాచెలం వొట్టలు.. గౌరి పూకులోనించీ కిందకి జారుతున్న గౌరి పూకుతడిలో.. గౌరి గుద్దకి బలంగా గుద్దుకుని.. ఆగదిలో తపక్.. తపక్.. మని శబాలు చేస్తూ.. ఆగదంతా మారుమోగసాగింది.. ఓపక్క జోరందుకున్న సింహాచెలం దెంగుడు.. మరోపక్క గౌరి తాను పొందుకున్న కామసుఖానికి నిదర్శనంగా గౌరి మత్తుమత్తుగా చేస్తున్న కామకుజితాలు.. ఇంకోపక్క.. తపక్.. తపక్.. మని శబ్దాలతో ఆగదిలో మన్మధుడి పణయ తాండవం జరుగుతుంటే.. గదిలోని కామావేశంలో మునిగితేలుతున్న శంకరం నిగిడిన తన మొడ్డని చేత్తోకూడా ముట్టుకునే అవకాశంలేక.. ఎప్పుడెప్పుడు నిగిడిన తన మొడ్డని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *