శృంగార రాణి 212

By | August 1, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 212 సుబద్ర శంకరాలు ముఖం కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కుని వొచ్చేప్పటికి వాళ్ళిద్దరికీ కాఫీలు ఇచ్చి తినడనికి మినపసున్నుండలు పెట్టింది. ముగ్గురూ కలిసి కాఫీలు తాగి సున్నుండలు తిన్నాక గౌరి మాట్లాడ్డం మొదలుపెట్టింది.. ఈ కాఫీలు తాగడం ఐపోయేక మీరిద్దరూ మీ మీ గదుల్లోకి వెళ్ళి సుబ్బరంగా నిద్రపోండి. రాత్రి భోజనానికి నేను లేపేవరకూ మీరిద్దరూ నిద్రలు లేవకండి.. రాత్రి భోజనాలు ఐపోయేక.. నేను ఆయనా మాగదిలోకి వెళ్ళి తలుపులువేసుకున్నాక.. అని ఆగి సుబద్ర వైపు తిరిగి పెరటి తలుపు తీసి వుంచుతాను.. నువ్వు చెప్పుడు చెయ్యకుండా రాత్రి శంకరం గదిలోకి వెళ్ళి రాత్రంతా మీ ఇద్దరికీ ఓపికవున్నంతసేపు సుఖపడండి.. కానీ ఎట్టిపరిస్తితుల్లోనూ.. తెల్లారేప్పటికి మాత్రం నువ్వు వెనక్కి ఇంట్లోకివొచ్చేసి నీగదిలో పడుకుండిపోవాలి. రేపు నాన్నగారు రోజంతా బయట వుండేలా నేను ఏర్పాట్లు చేస్తాను.. రేపుకూడా రోజంతా కుదిరినంత వరకూ మీరిద్దరూ సుఖపడండి.. అంటూ శంకరం వైపు తిరిగి నువ్వు సాధ్యమైంతవరకూ సుబద్రని వెంకవైపునించే చేయ్యి అని శంకరానికి చెప్పింది.. అలా ఆ ఆదివారం కూతురికీ శంకరానికీ ఏకాంతం కల్పించింది గౌరి. గౌరి చెప్పినట్లుగానే శంకరం సుబద్రలు ఆరోజు శనివారం రాత్రి మరుసటిరోజు ఆదివారమ్నాడూ వీలైనన్నిసారు మనసుతీరా హద్దులులేకుండా దెంగుకుని సుఖపడ్డారు.. కుదిరినప్పుడల్లా గౌరి కూడా వాళ్ళతో

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *