శృంగార రాణి 220

By | August 9, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 220 రమణి మాట్లాడుతూ.. అన్నట్లు చెప్పడం మర్చిపోయేను. శుక్రవారం రాత్రి మా ఇంట్లో భవానీ మీరు పూజలో పాల్గొనాలంటే రేపు మీరు మా నాన్న కలిసి బజారుకి వెళ్ళి కొత్తబట్టలూ అవీ చాలా కొనుక్కు రావాలి. మీరిద్దరూ ఓ పని చెయ్యండి. ఈ రాత్రికి మీరు భవానీ ఇక్కడే వుండిపోండి. సుదర్శనం అంకుల్ రాత్రి ఇక్కడే భోజనం చేసి మీ ఇంటికి వెళ్ళి పడుకుంటారు అన్నాది రమణి.. రమణి అన్న మాటలకి సుబద్ర.. రాత్రి కట్టుకోవడానికి బట్టలు లేవే.. రాత్రి ఇక్కడ ఎందుకు పడుకోవడం..? రాత్రి ఇక్కడ భోజనం చేసేసి మాఇంటికి వెళ్ళి పడుకుంటాము. కావాలంటే ప్రొదున్నే లేచి అదీ నేనూ తయారయ్యి ఇక్కాడికి వొచ్చి మీ నాన్నతో కలిసి బజారు చెయ్యడానికి వెళతాము అన్నాది. రమణి లేచి సుబద్ర చెయ్య పట్టుకుని మీరిలారండి అంటూ సుబద్రని పక్క గదిలోకి తీసుకునివెళ్ళి అక్కడ కొద్దిసేపు సుబద్ర చెవిలో ఎవేవో గుసగుసలాడింది. రమణితో మాటలు అయ్యేక సుబద్ర ముఖం ఆనందంతో వెలిగిపోతుండగా రమణితో కలిసి మళ్ళీ శారదా, భవానీ వున్న గదిలోకి వొచ్చి.. వాళ్ళతో.. సరే ఈ రాత్రికి మేమిద్దరం ఇక్కడే వుండిపోతున్నాము అన్నాది సుబద్ర. రమణి ఏం చెప్పి వుంటుందో శారద వూహించగలిగింది కానీ భవాని ఏం మాట్లాడుకున్నారే అని తన తల్లిని అడిగేప్పటికి.. సుబద్ర నవ్వుతూ.. అవన్నీ నీకెందుకే.. నిమ్మదిమీద అన్నీ నీకే తెలుస్తాయి అన్నాది సుబద్ర కూతురితో. ఇంతలో భవాని ఐతె సాయంకాలం నన్న వొచ్చేక నేను

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.