శృంగార రాణి 384

By | March 27, 2024
telugu sex stories xossipi శృంగార రాణి 384 - 16 - బావ అంటే నీకు అంత ఇష్టమా..? అడిగింది సుశీల.. ఉ .. బావలేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను.. కళ్ళ నీళ్లు ఉబుకుతుండగా సమాధానం చెప్పింది దీపిక .. దీపిక కళ్ళలో నీళ్లు చూసి సుశీల మనసు చేరువైపోయింది.. దానితో సుశీల దీపికను కుగాలించుకుని దీపికా బుగ్గలమీద ముద్దుపెట్టుకుని మధువైపు తిరిగి ఏరా.. మధు.. మరి నీసంగతి ఏంటి..? అడిగింది.. చిన్నప్పటినించి కలిసిపెరిగినవాళ్ళం, మనసంగతి మన కుటుంబం సంగతి తెలిసిన ఆడపిల్ల మన ఇంటికి కోడలిగా వస్తే.. మీకు పెద్దవయసు వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటుంది. అదీకాక మనం ప్రేమించే ఆడపిల్ల కన్నా మనల్ని ప్రేమించే ఆడపిల్ల దొరకడం నాకు దొరికిన వరం. నాదృష్టిలో దీపిక కన్నా మంచి అమ్మాయి మనం దేశమంతా

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *