శృంగార రాణి 265

By | October 6, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 265 ఆసాయంత్రం మాధవి ఇంట్లో ముందు గదిలో ఆడవాళ్ళు రేపటి ఉదయం పలహారాలకీ, మధ్యన్నం భోజనాలకీ కూరలు అవీ తరుక్కుంటూవున్న సమయంలో రమణి, మణి వాళ్ళ పడక గదిలో దూరి మణి తో తన కుటుంబంలోనూ, సుందరం కుటుంబంలోనూ వున్న ఆడవాళ్ళంతా మణికి అందుబాటులో వుంటుండగా మణి ఎందుకు తన భార్య తనని దూరం పెట్టినదాన్ని మనసులో పెట్టుకుని బాధపడాలి..? అంటూ మణి మనసులో తమ రెండు కుటుంబాల ఆడవాళ్ళ మీద కోరిక పుట్టే లా విత్తనం వేస్తూ.. అదే సమయంలో మాధవి, మల్లికలు ఏంచేస్తున్నా పట్టించుకో కుండా వుంటే మణి మనసుకి ప్రశాంతం గా వుంటుందని మణికి నచ్చచెప్పేక్రమంలో, మణి తో మరో సారి దెంగించుకుంది.మణి ఇంటి ముందు గదిలో ముగ్గురు ఆడవాళ్ళు కూర్చుని వొంటచెయ్యడానికి అనువుగా వంటపోయ్యాలని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటూ అందుకుగాను అడ్డంగా వున్నా వాళ్ళ ముందు గదిలో సామానులన్నీ మణి వాళ్ళ పడకగది లోకి పెట్టెయ్యడంతో ఆ రాత్రి మణి, మాధవి, మల్లిక వాళ్ళపడకగదిలో

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.