శృంగార రాణి 292

By | December 1, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 292 అదేంటిరా మధు.. ఇప్పుడే కదా ఓ సారి చేసేవు.. మళ్ళీ ఏంటి..? అని అడిగేప్పటికి.. మధు తనకి ఆకలేస్తున్నాదని చెపుతూ.. ఒక్కసారి బయటకి వెళితే మళ్ళీ రాత్రి వరకూ నిన్ను దెంగుకోవడానికి కుదరదుకదా..?? అందుకే మరొక్కసారి తనివితీరా నిన్ను నగ్నంగా చూడాలని వుందని మధు చెప్తూ అమ్మ వొంటిమీదనించీ చీరని లాగేసేప్పటికి..సుశీల.. అయ్యబాబోయ్.. ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను నగ్నంగా చూసేవంటే నువ్వు మళ్ళీ తెయారైపోతావు.. ఇంక చాలు.. రాత్రినించీ నా వొళ్ళు గుల్ల చేసేసేవు అని సుశీల ఎంత చెపుతున్నా వినకుండా.. మధు అమ్మ వొంటిమీది బట్టలన్నీ విప్పేసి అమ్మని పూర్తిగా నగ్నంగా చేసేసి..పూర్తి నగ్నంగా తన కళ్లముందు ప్రత్యక్షమైన నిండైన పరిపూర్ణమైన అమ్మ నగ్నశరీరాన్ని తనివితీరా చూస్తుకుంటూ.. 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *