సుధ గృహిణి 115

By | July 31, 2020
telugu sex stories xossipi సుధ గృహిణి 115 ‘కోడలి’ నగ్న తనాలను ఆస్వాదించటానికి, తనకు రెండు కళ్ళూ చాలవనిపించింది. ఇంద్రునిలా, తనకూ వెయ్యి కళ్లుంటే ఎంత బావుండునో అనుకున్నాడు. తను అన్నేళ్ల తర్వాత తన భార్య నగ్నత్వాలు చూస్తున్నాడు కాబట్టి, అతడి మనస్సు ఆ వొంపు సొంపులను.. నిత్య నూతనంగా..నూతన సుందరివిగా అనిపించటం, తను వాటిని అలా ఆస్వాదించ బోవటం అసహజం కాదేమో....!!! అలా భ్రమలో మునిగిన అతడి మనస్సు లో..అంత అందాన్ని రోజూ అనుభవించే అదృష్టం దక్కిన కొడుకు మీద అసూయ పుట్టింది!!!!. ‘దేవ కాంతల మరిపించే కోడలి పొందు ఒక్కసారి.. ఒకే ఒక్కసారి.. దక్కితే తన జీవితం ధన్యం’ అనుకున్నాడు అతగాడు... కనుమూసి తెరచే వ్యవధి లో కూడా, కోడలి అందాన్ని ఎక్కడ మిస్సవుతానో అన్నట్లు, తను కనురెప్పలు వెయ్య కుండాకళ్ళ ను మరింత విప్పరించి, ఆమె అందాలను కళ్ళ తో త్రాగేస్తున్నాడు. వొళ్ళంతా కామెచ్చ తో, ఎసరులా సలసలా కాగి పోతున్నది. మగని ఆ వెర్రి చూపులు, కామపూరిత పెదాల వణుకులు గమనించిన పార్వతమ్మ, తన రోల్ ప్లే పధకం లో మగడు  తనమునకలుగా పడిపోయాడని సంతోషించింది.. అసలు ఆమె పధకం ప్రకారం, మగడిని ఉద్రేక స్థితిలో వుచ్చకట్టానికి తీసుకెళ్ల గల్గితే..ఆ స్థితిలో అతడిలో మిగిలి వుందనుకొంటున్న మగతనం, మరింత వుడికి పోయి, తనకి కడుపు అయ్యేందుకు కావాల్సిన బలమై న వీర్యాన్ని..అడుగులనుంచైనా..పైకి తెచ్చి తన పూకులో నింపితే, తనకి కడుపు అవటాకి ఛాన్స్ వుంటుంది. తనకి అప్పుడు, ఈ కడుపు ఎలా అయ్యిందో లోకులకు చెప్పేందుకు జంకటానికి, భయపడటానికి, అవసరం రాదు.. ఇలా వేడి వేడి ఇన్సెస్ట్ రోల్ plays జరిపిస్తూ, మగడి కి తను నిజంగా నడిపిన, నిజమైన, ఇన్సెస్ట్ కామ కేళులు చెప్పి convince చెయ్యనూ వచ్చు.. అలా జరిగితే నిర్భయంగా, తను అన్నివిధాల సుఖాలు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *