సుధ గృహిణి 118

By | August 10, 2020
telugu sex stories xossipi సుధ గృహిణి 118  ‘మామా!! నీ మనస్సు లో ఇంత చెడ్డాలోచనుందా కోడలి పైఅమ్మో!! కొడుకు పెళ్ళాన్నికూతుర్లాంటి దాన్ని.. నన్ను ఉహిస్తూ మొడ్డ జాడించు కుంటున్నావా?ఆహాకోడలి పూకు నాకాలనుందాఏమిటేమిటినన్ను  మంచం మీద పడేసికొమ్మ మీది ఆకులన్నింటిని ఒకటొకటి గా వొలిచినట్లు, నావంటి బట్టలను వొలిచి, నన్ను దెంగాలని కలలు కంటున్నావాదేవుణ్ణి కోరుకుంటున్నావాశివునాజ్ఞ లేనిదే చీమైనా కుట్ట దంటారునీకు కోడలు పార్వతి పూకును నాకి దెంగేటందుకు శివునాజ్ఞ అయ్యింది..’మామా!.నీ పేరు లో శివుడున్నాడునాలో పార్వతి వున్నదిమనది శివపార్వతులు సంగమం .పవిత్రంమనం తినే ప్రతిగింజ పై మన పేరున్నట్లుప్రతి పూకు మీద దెంగే వాళ్ళ పేరు రాసుంటుందినా పూకు దెంగటానికి నీ కొడుకు తో పాటు నీ పేరు రాసి వున్నట్లుంది .. ఎంజాయ్ మామాఎంజాయ్ఎంత కాలంగా ఇలా నన్ను తలచుకుంటూ మొడ్డ వూపుకుంటున్నావుమా పెళ్ళయ్యినప్పటి నుండి, నన్నే తలచుకుంటూ అత్తను దెంగేవాడివాలేక పెళ్లి చూపుల కొచ్చి నప్పుడే

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *