సుధ గృహిణి 134

By | September 9, 2020
  xossipi telugu sex stories సుధ గృహిణి 134 అదే సమయం లో, తన పూకు కండరాల్ని బిగేస్తూ, అతడి మొడ్డను పిండుతూ..మొలని వేగం గా ఆడించి ..తన రసాలు కూడా చిప్పిల్లజేసింది.. ఆవేశం జావకారిపోతూంటే..రమణయ్య కుడవటం స్లో చేస్తూంటే..ఆమె అతడి తలని బలంగా రొమ్ముకి అదిమి  పట్టి అదుముకుంటూ..రెండో చేత్తో రోమ్ముని మరింత నోటి నిండా కూరుతూ..మరింత చీపించుకుంటూ.. “మామా..అత్త ఎంత అదృష్టం చేసుకుందో..నీ లాంటి ఆంబోతు-దూడ లతో..రంజుగా వేయించుకొంటూ ..చీపించు కునేదేమో.. మ్మ్..అవును..నీకు, అత్త తన చీపుడుల తోనే కడుపు నింపేదా లేక.. నువ్వేమైనా ..extra..పొరిగింటి రుచులు కూడా ..మ్మ్..వూ..??” చిలిపి గా రెట్టించింది.. కుతి దీరా ఆమె బాయి కుడిచాక, రమణయ్య తృప్తిగా వెనక్కి జారుతూ.. “ఆ అవసరం రాలేదులే..అయినా నేనేం కనపడిన దానికల్లా ఎగబడే రకం గా అనిపిస్తోందా..నీకు..?” రోషం గా అడిగాడు..వొ పక్క ఆమె బాయలను నిమురుతూనే.. “అలా అని కాదు..నీ వేగం, ఊపు ఇప్పుడే ఇంతుంటే..ఇంకా చిన్న వయస్సులో..మ్మ్...ఎంతైనా మగాడివి.. పొరుగింటి పుల్ల కూర రుచి అనుకునే జాతి కదా మీది..?!!” అంది అతడి ముక్కుని మురిపెం గా పట్టి ఆడి స్తూ. “నేనలా హద్దులు దాటింది లేదు..ఇంత వరకూ..కానీ ఇప్పుడు నువ్వే నన్ను వివశుడిని చేసావ్..” అన్నాడు.. దీప గర్వంగా నవ్వుకొంది.. ‘నీ కామాయణం నాకంతా తెలుసులే మామా..’ అన్న ఆ నవ్వులోని ద్వంద్వార్ధం అతడికి అప్పటిలో తెలియలేదు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *