సుధ గృహిణి 139

By | September 15, 2020
xossipi telugu sex stories సుధ గృహిణి 139 పరంధామయ్యను వొ రెండు నిముషాలు ఆ సుందర దృశ్యాన్ని కనువిందుగా చూడనిచ్చి, ఆమె, తన పమిట ను ముందుకు తెచ్చి, పాలను తదేకంగా చీపే బాబుని..అతడి ఆకలి తీరుస్తున్న ఆ పాల పొంగుల ను కప్పే సింది... మరు క్షణం పరంధామయ్యతన చూపులు పక్కకు తిప్పి..తన పెళ్ళాం తను చూసే దొంగ చూపులను పసి గట్టిందని గ్రహణకు..రాగా, కొంచం సిగ్గు గా తలొంచుకున్నాడు..ఆమె చిలిపి..మందలింపుల చిరునవ్వులు గ్రహిస్తూ.. మెల్లగా ఆమెకు మరింత పక్కగా జరుగుతూ..తన కుడి చేతిని ఆమె పమిట లోంచి పొట్ట మీదు గా పైకి పో నిస్తూ, ఆమె రవికలో గుమ్మటాల్లా..బరువుగా అల్లాడే బాయలను, తడమ బోయాడు.. పార్వతమ్మ అవి అతనికి అందకూడదన్నట్లు..ఆటకారి తనంతో ఎడంగా జరగసాగింది.. సవిత తమ ఆటలను ఆసక్తి పూరిత చూపుల తో..నవ్వుతూ చూస్తూ వుండటం గమనించిన ఆ ముదిత, తనూ నవ్వింది.. ‘ఇదేనమ్మా మగాళ్ళ ఆబ..’ అన్నట్లు పెదాలు విరుస్తూ.. సవిత ‘అవున్లేండి ..పిన్నిగారు..నాకేమీ కొత్త కాదులేండి..’ అన్నట్లు త్రిప్పి నవ్వింది, బాబయ్య గారిని కూడా చూస్తూ.. ఆమె వాలకానికి, పరంధామయ్యలో కొంచం వుషారు పెరుగుతూంటే..తిరిగి పెళ్ళాం గుబ్బల్ని అందుకోవాలని ఆమె కేసి వొరిగాడు.. పార్వతమ్మ ఈ సారి కొంచం పెద్దగానే నవ్వుతూ, అతడికి దొరకనట్లు, చివ్వున లేచి opposite గా వున్న సవిత బెర్త్ మీదికి జంప్ చేస్తూ, ఆమె పక్కాగానే

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *