సుధ గృహిణి 155

By | October 8, 2020
xossipi telugu sex stories సుధ గృహిణి 155 ‘సంగీత వదిన లేత పడుచుదనాలతో తనని మురిపించినది వొక అద్భుతమైన అదృష్టం అనుకుంటే.. ఇప్పుడీ ముదిత తన పక్వపు వంపు సొంపులతో ఇలా తారస పడటం ఊహించలేని మహాద్భుత అవకాశం..ఈమె కూడా సంగీత వదిన లాగానే, తనకి, తన పొందు సుఖాలను పంచుతుందా..ఏమో..??!!’  వేడి ఆలోచనలు బుర్రను తొలవటం మొదలెడుతూంటే..అతి కష్టం మీద నిగ్రహించుకుంటూ, ఆమె వెనుకే వెళ్ళాడు..తమ వాటా ద్వారం చేరిన కామాక్షమ్మ ఆగి, విజయ్ ని ‘ముందు నువ్వెళ్ళు..’ అన్నట్లు దారి ఇచ్చింది..తను ఆమెను అనుసరిస్తున్న కారణం బుర్రకు తట్టగా..తన ఆలోచనలను కట్టి పెట్టి ఆమెను దాటుకొని తన portion లోకి మెల్ల గా కాలెట్టాడు..5 నిముషాల పాటు జాగ్రత్త గా నలు మూలల తిరిగి వెతికాడు..ఆమె అనుమానిస్తున్న పాము లాంటి జంతువు ఎక్కడైనా దాచుకొని ఉందేమోనని చూసాడు.. “ఏమీ లేనట్లుంది..మీరు భ్రమ పడ్డారేమో..?” అన్నాడు..ఆ 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *