సుధ గృహిణి 207

By | January 25, 2021
xossipi telugu sex stories సుధ గృహిణి 207 మీరు వేరే విధంగా అనుకోనంటే..నాదో ప్రపోజల్ వుంది..” అంది అర్దోక్తిలోకి ఆపుతూ..మోహన్ ఆ క్షణం లో ఆమేం చెప్పినా గంగిరెద్దు లా తలూపేందుకు సంసిద్ధుడని వూహించిన పద్మ, ధైర్యంగా అనేసింది..“చెప్పండి..నేనేమీ అనుకోను..” అన్నాడు..మోహన్ తాత్సారం మరెక్కువ భరించలేనన్న ఆతురుత గొంతు నిండి వుండగా..“భారతం లో దుర్యోధనుడు..కర్ణుడిని అర్జునుడు తో పోటీ పడేందుకు వీలుగా తనకి అంగ రాజ్యం కట్ట బెట్టి సరిసమాన స్థాయికి పెంచాడు..చదివే

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.