సుధ గృహిణి 212

By | February 4, 2021
xossipi telugu sex stories సుధ గృహిణి 212 ఇరవై వయస్సు వస్తూండగానే కూతురుకు పక్క వూరు నుంచి వచ్చిన సంబంధం వొప్పుకొని..చేసి ఇచ్చింది తన తాహతుకి ఎక్కువే అయినా..పిల్ల పొందికగా..అందంగా వుందన్న కారణానికి, కొడుకు తననే పెళ్లి చేసుకుంటానని వొక కాలి మీద నుల్చు కొన్నందున..సూర్యకాంతం కట్నంగా ఇస్తానన్న ఐదు లక్షలు..మొత్తం ఇవ్వలేక పోయినా, తర్వాత ఇస్తానని బ్రతిమాలి వియ్యాల వారిని వొప్పించి నెగ్గుకొచ్చింది..పెళ్లి జరిపించింది..ఆ కట్నంలో ఇంకా రెండు లక్షలు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.