సుధ గృహిణి 225

By | April 23, 2021
telugu sex stories సుధ గృహిణి 225 మొగుడి మనస్సుని యిట్టే పసి గట్టింది ఆమె షార్ప్ మనస్సు .. మగడు తనతో చాలాసార్లు తల్లీ కొడుకుల roleplay సాగించిన సంఘటనలు..అప్పుడు ఆయన లో రేగే విప రీత ఆవేశాలు, దించుకునే తృప్తులు, గుర్తుకొస్తూంటే..ఇప్పుడు తన భర్త మూడ్ యెలా తయ్యారౌతోందో ఆమె కు అర్ధమైంది.. అదీ తమందరి మంచికే అనిపించ సాగింది.. “మ్మ్..ఇప్పటికీ రుచి తో సరిపెట్టుకోండి..మిగతావి తర్వాత పట్టే మంచం మీద వివరంగా ఆరగిద్దురు..మీకు ఏవేవి ఎలా కావాల్నో..” అంటూ తన నుంచి ఎడంగా జరుగుతూ, పొదుగుల్ని బ్రా రవికల లోకి సర్దుకుంటూ, చిరునవ్వుతో మంచం మీది నుంచి లేచింది.. భార్య తన ఆలోచన తీరు అర్ధం చేసుకుందని గ్రహిస్తున్న పరంధామయ్య తన సంతోషాన్ని పెదాల చప్పరిం పులు..నాలుక ఆ పెదాల మీద రాసుకోవటాల మూలకంగా తెలియజేస్తూ..నిద్ర పోయేందుకు కళ్ళు మూసు కొన్నాడు.. పార్వతమ్మ లోలోన నవ్వుకుంటూ హాల్లోకి వచ్చి వంటింట్లో ఇంకా కొంచం పని వుందని జ్ఞాపకం వస్తూంటే ఆ పని పూర్తి చేసేందుకు వంటింట్లోకి వెళ్ళింది..   మరో అరగంట లో సవిత పిల్లాడిని స్కూల్ లో దింపి వాపసు వచ్చింది.. వస్తూనే పార్వతమ్మను.. “బాబు నిద్రలేచాడా..?” అని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *