సుధ గృహిణి 227

By | May 16, 2021
telugu sex stories సుధ గృహిణి 227 చాలే తల్లీ సిగ్గు పడింది చాలు..పద..పద..గదిలోకిఅక్కడ నీ ‘కొడుకు’ నీ పూకుకై ఆవురావురుమని ఎదురు చూస్తుంటేఇక్కడేమిటే మీనమేషాలు లెక్కబెట్టుతూ నిల్చున్నావుఆలస్యం చేస్తే నీ ‘కొడుకే’ వచ్చి నిన్ను మోసుకెళ్ళ గలడులేదా ఇక్కడే నిలబెట్టి కోకెత్తి దెంగుతాడుజాగ్రత్త సుమీ” అంది పార్వతమ్మ కొంటెగా తన భుజంతో సవిత భుజాన్ని సుతారం గా మోదుతూ...అబ్భా..మాటలతో నన్ను చంపకే అక్కా.....మీ దెంగులాట చూసిమీ మాటలు విని రెచ్చిపోయి కమిట్ అయ్యాను, కాని ఇప్పుడు తలచు కుంటే వల్లమాలిన సిగ్గుగా ఉందేఇలా  చెయ్యడం కరెక్టేనా?” అంది సవిత నిజంగానే సంకోచిస్తూ...మ్..నీ సిగ్గు సంత కెళ్ళ...ఇంతకు ముందే నీ సల్లు నలిగే పోయేలా ‘కొడుకు’ను వాటేసుకునిమూతులు నాకేసుకునినాలుకలు పెనవేసుకునిఎంగిలి చీకేసుకునిపెదాలు కోరికేసుకునిపక్కన నే నున్నానన్న సంగతే మరచిఐదు నిమిషాలు కోడె

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *