గులాబి పూల పరిమళం 54

By | July 7, 2020
xossipi telugu sex stories గులాబి పూల పరిమళం 54 ఫోన్ కాసేపు ఎవరు తీయకుండా మోగుతోంది ఫోన్ మోగుతున్న తీరుకి మీరా గుండె పరిగెడుతుంది ఆమె ధైర్యం సన్నగిల్లుతుంది మరోవైపున ఫోన్ తీసే లోపు మీరా ఫోన్ కింద పెట్టాబోతోంది లో ఎవరు అని ప్రభు గొంతు వినబడింది
మీరా హృదయంలో కొద్దిగా భావోద్వేగాలు
చెలరేగాయి 
హలో నేను ప్రభు వెంటనే మీరా గొంతును గుర్తించాడు
ప్రభు ఇప్పుడు విజయం సాధించినా గొప్ప అనుభూతిని కలిగిఉన్నాడు 
మీరా అతనిదే ఇప్పుడు దానిగురించి సందేహమే లేదు
 
హలో మీరా మీరు నాకు ఫోన్ చేసినందుకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది నాకు 
ప్రభు మనసులో ఉల్లాసంగా ఉన్నప్పటికీ అతను తన గొంతును నిస్తేజంగా ఉంచాడు 
 
ఉమ్ ఏముంది ప్రభు మీరు కొంత కాలంగా తప్పిపోయారు మీరు
 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *