గులాబి పూల పరిమళం 57

By | July 10, 2020
xossipi telugu sex stories గులాబి పూల పరిమళం 57 వారు తమ ప్రేమ ద్రవలతో వారి తీవ్రమైన కామాన్ని తగ్గించుకోవాల్సినా అవసరం ఉంది
మీరా ఏడుపుతో కూడిన కేకలు మూలుగులూ నొప్పితో కాదు అనియంత్రిత ఆనందంతో 
ప్రభు తనను తాను నియంత్రించలేనని భయపడ్డాడు ఎందుకంటే అతను ఆమెను చూసినా మొదటి రోజు నుండే తన మనసులో బంధించిన స్త్రీని చివరికి సంభోగిస్తున్నాడు (దెంగుతున్నాడు) కానీ
అతను వీర్యాన్ని స్కలించే ముందు మీరాను స్వర్గానికి తీసుకెళ్ళాలని నిశ్చయించుకున్నాడు
ప్రభు.......హా........ అలాగే........హా .........హహహహహహహహ ఓ 
దేవుడా.......
 
ఒక గొప్ప దుఃఖంతో కూడిన సుఖంతో మీరా శరీరం విపరీతంగా కంపించడం ప్రారంభించింది
ప్రభు మరో పదిహేను నిమిషాలు గట్టిగా సంభోగించాడు అహ్హ అహ్హ అహ్హ....... తరంగాలు ఆనంద తరంగాలు ఆమె శరీరం మీద పునుకోవడంతో ఆమె శరీరం కొన్ని నిమిషాల  పాటు వణికింది 
ప్రభు కూడా కొద్ది నిమిషాలు వెనుక బడి ఆ తరువాత అతని సంభోగ వేగం మీరా యోని చిరిగి పోయేలా మారింది
మీరా నాకు రాబోతోంది నేను లోపలే చేయాలా?? లేకా
 
అతను తన గర్భంలో తన విత్తనాలను చల్లుతానని అడుగుతున్నాడు 
మీరా ఇంకా తగినంత తెలివిలోనే ఉంది
వద్దు వద్దు దయచేసి లోపల

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *