గులాబి పూల పరిమళం 65

By | July 18, 2020
xossipi telugu sex stories గులాబి పూల పరిమళం 65 లేదు వారు ఇక్కడే ఉంటారు నేను ఒక్కడినే వెళుతున్న నేను ఈ రోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు బయలుదేరుతున్నా 
ఇంట్లో కొన్ని విషయాలు పరిష్కారించవలసి ఉంది మీతో మాట్లాడిన తరువాత అవి చూసుకోవడానికి త్వరగా వెళ్ళాలి
కాబట్టి దీని తరువాత కూడా నేను కోరుకున్న నిజమైన సమాధానాలు రావడానికి వారం పాటు వేచి ఉండాలి అని శరత్ అనుకున్నాడు
శరత్ దీనిని ఊహించలేదు ప్రభు ఎక్కువ కాలంపాటు ఇక్కడే ఉంటాడని తాను కోరుకున్న అన్ని సమాధానాలు త్వరలో వస్తాయని అనుకున్నాడు
సరే నాతో రండి ప్రభు అని శరత్ ప్రభుతో చెప్పి మరింత లోపలికి నడవడం ప్రారంభించాడు 
ప్రభు కలవర పడ్డాడు మేము ఇక్కడే మాట్లడగలముగా అని అనుకుంటూ ప్రభు
శరత్ ను అనుసరిస్తున్నప్పుడు శరత్ ఎందుకని లోపలికి వెళుతున్నాడు
హఠాత్తుగా ప్రభుకు అర్థం అయింది 
శరత్ ప్రభు చివరిసారిగా మీరాను లైంగికంగా అక్రమంగా సంభోగించినా ప్రదేశానికి తీసుకువెళుతున్నాడని 
ప్రభు చాలా అసౌకర్యంగా భావించాడు
గతంలో ఏమీ జరిగిందనే దాని గురించి మాట్లాడడం ఒక విషయం అయితే
కానీ ప్రభు తన స్నేహితుడు తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని వంచించి నమ్మక ద్రోహం చేసిన అదే ప్రదేశంలోనే మాట్లాడటం అతనికి చాలా చాలా అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుంది 
మీకు ఈ స్థలం గుర్తుందా శరత్ ప్రభు తన భార్య
కలిసి సంభోగిస్తూ జంతువుల వలే

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *