గులాబి పూల పరిమళం 75

By | July 29, 2020
xossipi telugu sex stories గులాబి పూల పరిమళం 75 వాస్తవానికి వారు తమ తనువులు ఒకదానికొకటి
అందించిన ఆనందాలను రుచికరంగా రుచి చేస్తున్నప్పుడు ప్రతిసారి ప్రభు మందపాటి పురుషాంగం మీరా యోని దున్నుతున్నప్పుడు 
ఆమెకు ఎత్తైన కొండచరియా నుండి కిందకు
నెట్టి వేస్తున్నట్లూ చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది
ఆమె ఎదో తప్పు చేసిందనే భావానా ఎప్పుడో చాలా సమయం గడిచిన తర్వాత మాత్రమేవచ్చేది
మీరు నేను కలిసి చేసినది తప్పు ప్రభు
కానీ ఆ కలయిక భావాలు దానిలోని రావు
లేదు మీరా ఆ భావాలు దాని గురించి ప్రతిదీ ఒక వ్యక్తి ఎప్పటికప్పుడు ఎవరితోనైనా ఉండగలడు
కానీ సజీవంగా ఉత్సాహంగా అనిపించదు 
కానీ వేరొకరితో చాలా తరచుగా ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆ కొద్ది క్షణాలు మాత్రమే జీవింగలడు
ఆ కొద్ది విలువైన క్షణాలు కలిగి ఉండటం చాలా సమయం కంటే చాలా మంచిది 
మీరు ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు
నేను నా భర్తతో ఉన్న గడిపే సమయంలో ఏమీ లేదని
మీతో మాత్రమే ఉండటానికి నేను సంతోషంగా ఉంటాను అనేనా ????
ఇది శరత్ ను ఉద్దేశించినది కానీ అది చెప్పడం ప్రభు చాలా తొందర పాటు ఉంది
ప్రభు మాట్లాడేటప్పుడు తన వ్యూహాన్ని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *