పెద్దమ్మ కోరిక 48

By | January 20, 2021
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 48 డాక్టర్ గారు : నర్స్ ........... వీరు స్పృహలోకి రాగానే ఇంఫార్మ్ చెయ్యండి అనిచెప్పి మిగితా పేషెంట్స్ ను చెక్ చేసి వెళ్లారు . బుజ్జాయిలూ .......... లంచ్ టైం అయ్యింది ఏమి తింటారు అని అడిగాను .అంతే వార్డ్ లోని పేషెంట్స్ బంధువులు వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఫుడ్ ను మొదటగా పిల్లల ముందు ఉంచారు . పిల్లలూ ......... మీరు తిన్నాకే మేము తింటాము . రోజులుగా నవ్వని మా వాళ్ళు మీవల్ల ఉదయం నుండీ సంతోషంతో ఉన్నారు అని సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు . బుజ్జాయిలు : అమ్మో ......... బోలెడన్ని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *