పెద్దమ్మ కోరిక 97

By | July 27, 2021
telugu sex stories పెద్దమ్మ కోరిక 97 చెల్లెమ్మ .......... బుజ్జితల్లిని తన అన్నయ్యకు అందించి , చెల్లెళ్ళ నుండి స్లిప్పర్స్ అందుకుని వచ్చింది . చెల్లెమ్మా ......... వద్దు వద్దు అంటున్నా , మోకాళ్లపై కూర్చుని నా దేవత పాదం అందుకుంది . నాచాతీపై పెదాలతో గిలిగింతలుపెడుతున్న నా దేవత బయటకువచ్చి చెల్లెమ్మా .......... , నువ్వు శ్రీవారి ప్రాణం అని నెమ్మదిగా ప్రక్కకు చేర్చారు పాదాన్ని దేవత . చెల్లెమ్మ : మా అన్నయ్య దేవత నాకూ దేవతతో సమానం - ఈ అదృష్టమైనా నాకు కలిగించండి please please వదినా అని పాదాన్ని అందుకుంది . దేవత : స్వామీ .......... దేవత - భక్తురాలి మధ్యన మేమెందుకు .......... దేవత : స్వామీ ......... అంటూ తియ్యనికోపంతో

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *