శృంగార రాణి 245

By | September 10, 2020
naa telugu kathalu శృంగార రాణి 245 ఆవిషయాలగురించి నువ్వేమీ ఆలోచించనక్కరలేదు అత్తా, నేను రమణ అంకుల్, నాన్న, సుందరం అంకుల్ అంతా కలిసి నిన్న సాయంత్రం ఆ ఏర్పాట్లకోసం ప్రణాలిక సిద్దం చేసేసేము.. మేము ఆడపిల్లలంతా వెళ్ళి సుదర్శనం అంకుల్ ఇంట్లో పడుకోబోతున్నాం అన్నాది రమణి. సుదర్శనం పేరు వినగానే సుశీల కొద్దిగా ఖంగారుపడుతూ.. అక్కడా? అన్నాది కొద్దిగా ఇబ్బందిగా..  అదేమిటి అత్తా సుదర్శనం అంకుల్ పేరు చెప్పగానే అలా నీరసపడ్డావు అడిగింది రమణి.. ఇంతమంది ఆడపిల్లలు ఒక్కసారిగా వాడికళ్ళపడితే వాడు చూస్తూ వూరుకుంటాడా..? అని అనుమానపడుతున్నాను అసలే వాడి బుద్ది మంచిది కాదు అన్నాది సుశీల.. అంతకన్న ఇంకేమిచేస్తాడు అత్తా, వాడు చేసేదేమన్న వుందంటే అవన్నీ మాకు మా నాన్నలతోనూ.. రమణ అంకుల్‌తోనూ సుందరం అంకుల్‌తోనూ ఐపోయేయి కదా..? అంతకుమించి ఇంకేమిచేస్తాడు? అన్నది రమణి.. అదీనిజమే కానీ.. అని సుశీల ఎదో సంధిగ్దంలో కొట్టుమిట్టాడ్డం చూసిన రమణి నవ్వుతూ.. ఆ సుదర్శనం ఒకసారి మా అమ్మని అనుభవించేడు, అదీ కాక అతనికి నీ మీద కూడా కన్నున్నాది, నువ్వు ఇంకా సుదర్శనం అంకుల్ చేతికిచిక్కలేదు కనుక నిన్ను ఒదిలిపెట్టేడు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *