సుధ గృహిణి 140

By | September 16, 2020
xossipi telugu sex stories సుధ గృహిణి 140 మరునాడు తెల్లవారు ఝాముకి, రంగారావు.. తన ‘మార్నింగ్ కోటా’ బాయి కోసం, పెళ్ళాం రొమ్ములను నిమురుతూ.. “రాత్రి అమ్మాయి నిద్ర లేవలేదా..పాల కోసం..?” అని అడిగాడు.. “లేవకేం..లేచింది..కడుపారా..నిజానికి ఎప్పటి కంటే ఎక్కువగా, రెండింటినీ ఖాళీగా కుడిచి మరీ, పడుకుంది ..మిమ్మల్ని లేపాల్సిన పని పడలేదంతే..” అంది భర్తకి బాయల్ని అనువు గా అందిస్తూ.. అప్పుడు రంగారావు కి సడన్ గా గుర్తుకొచ్చి.. “అవునూ, నా పాయసం నీ బాయల మీదిది..తర్వాతైనా కడు క్కోన్నావా..లేదా..?” అని అడిగాడు.. దాంతో రాజేశ్వరి బిత్తరపోతూ.. “అవును సుమండీ..కడుక్కొనే లేదు..ఆహ్..పాప వాళ్ళ నాన్న పాయసాల రుచి నుంచే..పాలు తెగ తాగేసింది అనుకొంటా..మ్మ్..” అంది తన కళ్ళ లో వింత మెరుపుల తో.. “అవును..వొక్క చార కూడా లేదు ఈ కుండల మీద ..అదే నాకి జుర్రి వుండాలి..” అన్నాడు రంగారావ్..పెళ్ళాం రొమ్ములను పూర్తి గా నిమిరి చూసి.. “పోన్లెండి..దాంతో దానికి డబల్ బలం వస్తున్దేమోలెండి..రాత్రి మీకు మిస్ అయిన వాటా కూడా ఇప్పుడే చీపు కోండి..అదెటూ..ఇప్పుడిప్పుడే లేవదనుకుంటా..” అంటూ మొగుడికి ప్రియం గా బాయి అందించింది.. భార్య అందించిన తన రోమ్ముని రెండు అరచేతుల మధ్యా పదిలంగా పట్టుకొని..నోరంతా తెరిచి పాలతో ఉబ్బి వున్న చను మూతిని మెత్తగా నములుతూ..ఆమె హాయిగా కళ్ళు మూసేసుకొని..జివ్వున చిమ్ముతున్న స్తన్య ధారలను కుడుస్తూ..వుండుండి..ముఖంతో ఆ వుబ్బురపు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *