సుధ గృహిణి 168

By | November 5, 2020
xossipi telugu sex stories సుధ గృహిణి 168 సవిత పాల గురించీ..పొందు సుఖాల గురించి కలలు కంటున్న పరంధామయ్య కి పరిస్థితి అంత అనువుగా కూడి రావటం చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తూంటే, ఆయన మనస్సు తిరిగి అలనాటి స్వాతంత్ర్ర దినం రోజు ఉదయం పార్వతి అందించిన సుఖాలు గుర్తుకు రాగా..ఈ రోజు ఈ మదవతి అందిస్తున్న అవకాశాలను వాటికి అన్వయించుకొంటూ వొళ్ళంతా వేడి ఎక్కించుకో సాగాడు.... అంతలో, తనకి కొంచం లఘుశంక అనుమానం రావటంతో, సవిత తిరిగి వచ్చే లోగా ఆ పని ముగిద్దాం అను కుంటూ తమ గది లోని బాత్రూం కి వెళ్ళాడు.. రెండు నిముషాల తర్వాత హాల్లోకి తిరిగి వచ్చాడు..సవిత ఇంకా అక్కడికి వచ్చి ఉండక పోవటంతో.. ‘ఎందు కబ్బా..లేట్?’ అనుకుంటూ తనుండే గదిలోకి వెళ్తూ.. “ఏం..?” అని అడగబోతూండగా..కొడుకు క్రేడిల్ దగ్గిర నుల్చోని వున్న సవిత, తల చివుక్కున తిప్పి తన కుడి చేతి చూపుడు వేలు పెదాలకి అడ్డు పెడుతూ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *